Ενέργεια ως ύλη, ως φως και ως θερμότητα

Λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική και την επιστημονική φαντασία, το Concept Gun 2009 συμπυκνώνει τη δημιουργικότητα της ενέργειας και την επεξεργάζεται, παίρνοντας μορφή από το Benelli Super Nova, μια καινοτόμο ιδέα σχεδίασης στα κυνηγετικά όπλα αέρος που γίνεται ακόμα πιο φουτουριστική. Ξεπερνώντας τη συμπαγή φύση του και προσλαμβάνοντας τη δημιουργική και δυναμική φύση της ενέργειας, το Super Nova Concept Gun ευθυγραμμίζεται τέλεια με τη φιλοσοφία Benelli: την αδιάκοπη επιδίωξη της προόδου. Η ύλη, η θερμότητα και το φως απεικονίζονται ως τρεις εκφάνσεις της ενέργειας, και το όνομά της στην αρχαία γλώσσα των Μάγια, ως φόρο τιμής στους αρχαίους και μυστηριώδεις ανθρώπους που έψαχναν στους ουρανούς για απαντήσεις σε επίγειες ερωτήσεις τους.LU'UM ÓOL.Ενέργεια ως ύλη - LELEM KA'AN ÓOL Ενέργεια ως Φως - OOXOL ÓOL Ενέργεια ως θερμότητα. Το Super Nova Concept Gun 2009 γιορτάζει την ΕΝΕΡΓΕΙΑ: αδιαμφισβήτητη παρουσία, αδιάκοπη ροή και αναμφισβήτητη ανάγκη.