Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Endurance BE.S.T. /
 Endurance B.E.S.T.
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E Pro /
 Argo E Pro
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Wood
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Prestige
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Fluted
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Compact Black
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Comfortech Camo APG
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Battue
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Comfortech
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 Argo E Comfortech Amazonia Green
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / Argo E /
 R1 Comfortech 338
Όπλα / Τυφέκια ραβδωτά ημιαυτόματα / MR1 /
 MR1

Κανένα όπλο δεν ικανοποιεί τα κριτήρια