Енергията като материя, светлина и цвят

Като черпи идеи от физиката и научната фантастика, същността на концептуалните оръжия 2009 отразява изменчивата природа на енергията и я разработва, придавайки форма на модел Super Nova на Benelli - иновативен проект за пушка тип “помпа”, която става още по- футуристична. Компактния и стегнат външен вид поема от изменчивия и динамичен характер на енергията, превръщайки концептуалната пушка Super Nova в идеален пример за философията на Benelli: неуморно движение напред. Материя, топлина и светлина - това са трите основни проявления на енергията, наречени са с имена, които произлизат от езика на МАИТЕ- в знак на почит към древните и тайнствени праотци на колумбийците, които усърдно са изследвали небесния свод в търсене на отговори на своите земни въпроси. LU’UM ÓOL. Енергия, която е материя - LELEM KA’AN ÓOL Енергия, която е светлина - OOXOL ÓOL Енергия, която е топлина. Моделът на концептуалната Super Nova 2009 прославя ЕНЕРГИЯТА: безспорно съществуваща, неизменно необходима, непрекъснато движеща се.