Регистриране на гаранцията

За да защитим стойността на вашето Benelli във времето, ние ви предлагаме най-доброто.
Безпрецедентно гаранционно обслужване

Всяко оръжие е гарантирано за:
10 години върху механични части 25 години contro la corrosione
за компоненти, третирани с BE.S.T.

Регистрирайте своята гаранция в рамките на един месец след закупуване на вашето Benelli

Въведете вашите данни в сайта

Регистрирайте своята гаранция, след като влезете с новите си идентификационни данни

За да регистрирате гаранцията на вашето оръжие, регистрирайте се на СТРАНИЦА САМО ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ и открийте всички преимущества специално за вас
Вашата страст заслужава първокласно обслужване.