Въздушна пушка Bolt Action

Оръжия / Ръчнозарядни карабини / Lupo /
 Lupo

Няма оръжие, отговарящо на критериите за търсене

Карабините Bolt Action Benelli имат лова в своята ДНК, благодарение на своята модулност и прецизност.

Карабините bolt action са проектирани с една система от интегрирани решения, за да се гарантира прецизност sub-M.O.A. постоянна. Те също така предлагат абсолютна модулност, така че да бъдат персонализирани kарабини и да могат да се адаптират към конструкцията на всеки ловец.

Пушките Bolt Action Benelli се раждат с Lupo/Вълк, истински концентрат на технология в услуга на ловеца.