benelliperarte1
benelliperarte2

Jo 8. kerran järjestetty antoisa yhteistyö Urbinon taideakatemian kanssa

"PASSAGGIO AL FUTURO" (”SIIRTYMÄ TULEVAISUUTEEN”)

Voittajateos: “Spirale Logaritmica” (”Logaritminen spiraali”)

Tekijä: Li Guoyuan