benelliperarte1
benelliperarte2

Полезното сътрудничество с Академията по изящни изкуства в гр. Урбино отбелязва 8-то издание на конкурса

"PASSAGGIO AL FUTURO" (“РАЗХОДКА В БЪДЕЩЕТО”)

Наградена творба: “Spirale Logaritmica” (“Логаритмична спирала”)

Автор: Ли Гоюуен