Benelli ja taide

Yhtiön ja Urbinon taideakatemian yhteistyönä järjestämän kilpailun ansiosta syntyy Benelli taide