Η γέννηση του Concept Benelli

Η πρώτη γενιά του Concept γεννήθηκε το 2005 από μια διαίσθηση του προέδρου ing. Luigi Moretti. Η ιδέα και ο στόχος είναι να συγχωνευθούν και να ενωθούν αυτό που ήταν πάντα ένα από τα μεγάλα του πάθη, η αγάπη για την τέχνη με το προϊόν της αριστείας. Το ημιαυτόματο, το οποίο είναι η καρδιά ολόκληρης της παραγωγής Benelli, δεν είναι πλέον ένα απλό εργαλείο, αλλά γίνεται ένα μοναδικό αντικείμενο συλλογής. Το 2005, το βασικό έργο από το οποίο ξεκινάμε να κάνουμε το concept είναι η καραμπίνα Argo. Εδώ οι έννοιες του χρόνου, της αντίληψης και της κίνησης τείνουν να συγχωνεύονται και να κυνηγούν το ένα το άλλο σε ένα συνεχές παιχνίδι φώτων και βάθους που προβάλλουν την αριστεία της πρωτοποριακής τεχνολογίας στον μαγικό κόσμο της τέχνης. Όπως ακριβώς αρμόζει σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται στο Urbino. Χρόνος . Αντίληψη. Κίνηση