Τα τουφέκια Benelli

Όπλα / Επαναληπτικές καραμπίνες χράπα χρούπα / Nova /
 Supernova MAX 7

Κανένα όπλο δεν ικανοποιεί τα κριτήρια