κυνηγετικά τουφέκια υδρόβιων ζώων

Τα τουφέκια Benelli

Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 Black
Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 Black 20
Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 MAX 7
Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 MAX 7 20
Όπλα / Ημιαυτόματα / Black Eagle /
 Black Eagle MAX 7
Όπλα / Ημιαυτόματα / Black Eagle /
 Black Eagle MAX 7 28
Όπλα / Ημιαυτόματα / Super Black Eagle /
 Super Black Eagle 3 MAX 7
Όπλα / Επαναληπτικές καραμπίνες χράπα χρούπα / Nova /
 Supernova MAX 7
Όπλα / Ημιαυτόματα / Black Eagle /
 Black Eagle
Όπλα / Ημιαυτόματα / Black Eagle /
 Black Eagle 20
Όπλα / Ημιαυτόματα / Super Black Eagle /
 Super Black Eagle 3 BE.S.T.
Όπλα / Ημιαυτόματα / Super Black Eagle /
 Super Black Eagle 3 Optifade Timber
Όπλα / Ημιαυτόματα / Black Eagle /
 Black Eagle Camo Optifade Marsh
Όπλα / Ημιαυτόματα / Black Eagle /
 Black Eagle 28
Όπλα / Ημιαυτόματα / Raffaello /
 Raffaello Power Bore
Όπλα / Ημιαυτόματα / Raffaello /
 Raffaello Power Bore Compact
Όπλα / Ημιαυτόματα / Raffaello /
 Raffaello Ethos Black
Όπλα / Αριστερόχειρες / Raffaello /
 Raffaello Crio Comfort Left Hand
Όπλα / Ημιαυτόματα / Vinci /
 Vinci Black
Όπλα / Ημιαυτόματα / Vinci /
 Vinci Amazonia green
Όπλα / Ημιαυτόματα / Vinci /
 Vinci Camo Wood
Όπλα / Ημιαυτόματα / Vinci /
 Vinci SuperSport
Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 Comfortech
Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 Comfortech Compact
Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 Comfortech Camo Max 5
Όπλα / Ημιαυτόματα / M2 /
 M2 Comfortech 20 Compact
Όπλα / Αριστερόχειρες / M2 /
 M2 Comfortech Left Hand
Όπλα / Αριστερόχειρες / M2 /
 M2 Comfortech Camo Left Hand
Όπλα / Ημιαυτόματα / M3 /
 M3 Kromo
Όπλα / Ημιαυτόματα / Super Black Eagle /
 Super Black Eagle 3
Όπλα / Ημιαυτόματα / Super Black Eagle /
 Super Black Eagle 3 MAX 5
Όπλα / Αριστερόχειρες / Super Black Eagle /
 Super Black Eagle 3 Left Hand
Όπλα / Αριστερόχειρες / Super Black Eagle /
 Super Black Eagle 3 MAX 5 Left Hand
Όπλα / Ημιαυτόματα / SuperVinci /
 Super Vinci Black
Όπλα / Ημιαυτόματα / SuperVinci /
 Super Vinci Camo Max 5
Όπλα / Ημιαυτόματα / SuperVinci /
 Super Vinci Camo Optifade
Όπλα / Επαναληπτικές καραμπίνες χράπα χρούπα / SuperNova /
 Supernova Comfortech Camo Max 5

Κανένα όπλο δεν ικανοποιεί τα κριτήρια

Οι τεχνικές κυνηγιού υδρόβιων πτηνών είναι οι εξής: η παρακολούθηση στο πέρασμα, η παρακολούθηση από το έδαφος και η περιπλάνηση.

Το κυνήγι υδρόβιων πτηνών είναι μια τεχνική κυνηγιού που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες και διεξάγεται σε ακραία περιβάλλοντα και κλιματολογικές συνθήκες. Πρόκειται για μια από τις πιο τεχνικές και απαιτητικές κυνηγετικές ειδικότητες, που ασκείται συνήθως σε ομάδες, καμουφλαρισμένες στο κυνηγετικό περιβάλλον και περιμένοντας, μερικές φορές για πολλές ώρες, για ιδιαίτερα απαιτητικές βολές.

Τα όπλα για το κυνήγι υδρόβιων πτηνών είναι ημιαυτόματα τυφέκια super magnum και magnum.