При пушката Wolf на Benelli, ловецът е в центъра на цялата създадена симбиоза.

Wolf е новото концептуално оръжие на Benelli. “Алфа вълкът” изразява схващането за пушка, вдъхновете от най-привлекателния измежду хищниците. Всичко може да се опише с една ключова дума: ергономичност, естествен синхрон между човека и неговата пушка. Надграждаме образа, започвайки от основите на архетипа на оръжието, докато не достигнем функционалния дизайн. Водеща за проучванията, проведени в нашите лаборатории, е точката, в която се пресичат уменията, познанията, компетенциите и технологиите на компанията. Достигнахме дотук и осъзнахме, че сме сътворили идеята. А тя се състои в това, че използвайки механиката и стила, ние декодирахме това, което в природата представлява мускули, инстинкт и интелигентност: вълкът - Wolf - гравиран върху цевната кутия по дизайн на Академията по изящни изкуства в гр. Урбино.