benelliperarte1
benelliperarte2

Полезното сътрудничество с Академията по изящни изкуства в гр. Урбино отбелязва 8-то издание на конкурса

"L’AMORE IMPOSSIBILE" “НЕВЪЗМОЖНАТА ЛЮБОВ"

Наградена творба: "Sogno mutevole di un impavido ma ingenuo Principe Azzurro" (“Променящата се мечта на един безстрашен, но наивен приказен принц")

Автор: Antonio Rastelli