Болт пушки за професионална стрелба

Оръжия / Ръчнозарядни карабини / Lupo /
 Lupo HPR BE.S.T.

Няма оръжие, отговарящо на критериите за търсене

Ръчнозарядните карабини за Професионалисти позволяват на стрелците и ловците да усъвършенстват уменията си в най-пълна степен.

Ръчнозарядни карабини за Професионалисти предлагат възможност за постигане на високи нива на балистична точност и, изстрел след изстрел, поддържат постоянна точност sub-M.O.A. във времето. Оборудването и възможността за модулиране на оръжието според нуждите на ловеца или стрелеца добавят към действието на ръчнозарядните карабини тези особености, от които трудно ще се откажете.

Ръчнозарядна карабина Benelli за Професионалисти е: Lupo.