Το πιστόλι MP 95E, το οποίο προτείνεται σε διαμέτρημα 22 L.R., είναι ένα όπλο ακριβείας υψηλής ευστάθειας με το οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί πυκνή και καλή διασπορά. Το κλείστρο χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα ευρύ παράθυρο εκτίναξης το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας του όπλου.

Τεχνικό δελτίο

ΔΙΑΜΈΤΡΗΜΑ

22 Long Rifle

ΚΆΝΝΕΣ

Μήκος κάννης 110 mm

ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΚΟΡΜΟΎ

Στιλβωμένο ματ κλείστρο

ΓΕΜΙΣΤΉΡΕΣ

Γεμιστήρας 6 φυσιγγίων

ΒΆΡΟΣ

1.000 g περίπου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Βαλιτσάκι από τεχνοπολυμερές, κιτ κλειδιών ρύθμισης, εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.