09 حزيران 2020
A limited series for the Anniversary.

When you think of a Benelli semi-automatic rifle you think of beauty and innovation, rifles made with the best materials. The new Raffaello 500 Annive...



24 ايار 2020
The new over and under shotgun 828 U gauge is here. 20!

Innovation and quality are the watchwords at Benelli, 828 U 20 gauge is the synthesis of these two concepts combined with performance and satisfaction...



15 اذار 2020
Montefeltro Mygra great news 2020!

The Benelli Montefeltro Mygra is the new specialized and multipurpose Montefeltro Benelli. Mygra was presented to the Italian public at the Hit of Vic...



09 شباط 2019
٢٠١٩ HiT Vicenza أنباء عظيمة في

إنتباه للصيادين والمتحمسين! ستكون بينيلي حاضرة مع فريقها بالكامل في معرض هيت في فيشنزا من السبت ٩ إلى الاثنين ١١ فبراير. الجدول الزمني مزدحم بإضافات ج...



24 كانون الثاني 2019
في لاس فيغاس Shot Show في معرض Benelli حضور

ترقبونا ايها الصيادين ولا تفوتوا أخبار العام ٢٠١٩ ، في هذه المرحلة الأولى من عام ٢٠١٩ ، تحتل بينيلي ٨٢٨ الرياضي المركز الأول . سوف يرى الصيادون والم...



07 أيلول 2018
٢٠١٨ Grosseto Game Fair في معرض Benelli شركة

ي ٧ و ٨ و ٩ من سبتمبر ، لا تفوت الأيام الثلاثة المثيرة للجذب والمعارض في غايم فير في غروسيتو. سوف تستضيف بينيلي بعض الأحداث الجذابة والمثيرة. خلال عط...


12 تموز 2020

Trofeo Benelli Tiro Dinamico Shotgun, con un fucile Benelli sei sempre protagonista

I tiratori del tiro dinamico shotgun dimostrano il loro essere dinamici in ogni modo e soprattutto nella concretezza delle loro azioni. A distanza di due settimane dalla prima gara, hanno partecipato numerosi domenica 12 luglio al Trofeo Benelli sul campo Shooting Academy di Esterino Magli a Calvisano. I tiratori Benelli erano ancor più proiettati alla gara, anche grazie alla presenza dell’Assistenza tecnica Benelli e a Massimo d’Angelo della Nuova Armeria del Centro che, con la sua esperienza e professionalità nella customizzazione e nel tiro, ha supportato soprattutto i giovani a cui aveva preparato le armi di gara. Il risultato? 72 % podi Benelli in totale, con i due ori overall per M2 Sp e Nova nelle due discipline principali: Standard con Christian Remonato e Standard Manual con Pierfrancesco Pasini. I 4 giovani tiratori Benelli, nati dalla proficua collaborazione tra SportGun e Benelli, si sono fatti notare: il 21enne Nicola Pozza ha addirittura sfiorato il podio con il punteggio di 91,18% ! I giovani Benellisti stanno crescendo molto velocemente e chissà quali emozioni ci riserveranno nelle prossime gare!