09 حزيران 2020
A limited series for the Anniversary.

When you think of a Benelli semi-automatic rifle you think of beauty and innovation, rifles made with the best materials. The new Raffaello 500 Annive...24 ايار 2020
The new over and under shotgun 828 U gauge is here. 20!

Innovation and quality are the watchwords at Benelli, 828 U 20 gauge is the synthesis of these two concepts combined with performance and satisfaction...15 اذار 2020
Montefeltro Mygra great news 2020!

The Benelli Montefeltro Mygra is the new specialized and multipurpose Montefeltro Benelli. Mygra was presented to the Italian public at the Hit of Vic...09 شباط 2019
٢٠١٩ HiT Vicenza أنباء عظيمة في

إنتباه للصيادين والمتحمسين! ستكون بينيلي حاضرة مع فريقها بالكامل في معرض هيت في فيشنزا من السبت ٩ إلى الاثنين ١١ فبراير. الجدول الزمني مزدحم بإضافات ج...24 كانون الثاني 2019
في لاس فيغاس Shot Show في معرض Benelli حضور

ترقبونا ايها الصيادين ولا تفوتوا أخبار العام ٢٠١٩ ، في هذه المرحلة الأولى من عام ٢٠١٩ ، تحتل بينيلي ٨٢٨ الرياضي المركز الأول . سوف يرى الصيادون والم...07 أيلول 2018
٢٠١٨ Grosseto Game Fair في معرض Benelli شركة

ي ٧ و ٨ و ٩ من سبتمبر ، لا تفوت الأيام الثلاثة المثيرة للجذب والمعارض في غايم فير في غروسيتو. سوف تستضيف بينيلي بعض الأحداث الجذابة والمثيرة. خلال عط...


28 حزيران 2020

Ori, trionfi e grandi soddisfazioni, junior e senior Benelli in campo per la ripartenza

Domenica 28 Giugno si è svolta al campo Alpha Riders di Valeggio sul Mincio la Prima prova del Campionato Shotgun di tiro dinamico. Un risultato importante quello ottenuto da Benelli sia per il 65% dei podi raggiunti, che soprattutto per la presenza in gara di giovani Benellisti. Tutto ciò è stato possibile grazie alla passione della ASD SportGun che da anni concentra le sue energie sui giovani con lodevole professionalità e amore per questo Sport. Essere innovativi per Benelli è uno stato d’animo e chi è più innovativo dei giovani? Il battesimo in gara del 21enne Nicola Pozza con la sua performance, pulita e concentrata è stato il traguardo più emozionante per questo Sport, al pari degli ori raggiunti dai tiratori esperti, Christian Remonato e Pierfrancesco Pasini. La ripartenza inizia quindi da qui. Dal connubio perfetto nato dall’entusiasmo e la creatività dei giovani e dagli insegnamenti concreti e saggi dei professionisti. Benelli è certa che la presenza in gara dei 3 giovani Nicola Pozza, Nicola Noventa e Mattia Sartori, sia solo l’inizio di una nuova apertura verso questo sport e confida nel supporto dei più saggi che sapranno seguire le nuove leve in questa avventura. Il gesto istintivo di Fabio Cattelan sia di esempio a tutti noi! Ha vinto un fucile e lo ha donato al più giovane del gruppo emozionando tutti i tiratori presenti.