09 حزيران 2020
A limited series for the Anniversary.

When you think of a Benelli semi-automatic rifle you think of beauty and innovation, rifles made with the best materials. The new Raffaello 500 Annive...24 ايار 2020
The new over and under shotgun 828 U gauge is here. 20!

Innovation and quality are the watchwords at Benelli, 828 U 20 gauge is the synthesis of these two concepts combined with performance and satisfaction...15 اذار 2020
Montefeltro Mygra great news 2020!

The Benelli Montefeltro Mygra is the new specialized and multipurpose Montefeltro Benelli. Mygra was presented to the Italian public at the Hit of Vic...09 شباط 2019
٢٠١٩ HiT Vicenza أنباء عظيمة في

إنتباه للصيادين والمتحمسين! ستكون بينيلي حاضرة مع فريقها بالكامل في معرض هيت في فيشنزا من السبت ٩ إلى الاثنين ١١ فبراير. الجدول الزمني مزدحم بإضافات ج...24 كانون الثاني 2019
في لاس فيغاس Shot Show في معرض Benelli حضور

ترقبونا ايها الصيادين ولا تفوتوا أخبار العام ٢٠١٩ ، في هذه المرحلة الأولى من عام ٢٠١٩ ، تحتل بينيلي ٨٢٨ الرياضي المركز الأول . سوف يرى الصيادون والم...07 أيلول 2018
٢٠١٨ Grosseto Game Fair في معرض Benelli شركة

ي ٧ و ٨ و ٩ من سبتمبر ، لا تفوت الأيام الثلاثة المثيرة للجذب والمعارض في غايم فير في غروسيتو. سوف تستضيف بينيلي بعض الأحداث الجذابة والمثيرة. خلال عط...


04 نيسان 2020

#iorestoacasa: Benelli c’è!

Caro Cacciatore, … e così dobbiamo restare almeno altri 12 giorni in casa. Il tempo per tornare a curare la nostra passione più grande non è ancora arrivato. Proprio quando le giornate si allungano, trascorreremo una Pasqua diversa, rinunciando alla tradizionale gita fuori porta del Lunedì di Pasquetta. Coraggio! Pazienza, responsabilità e creatività non mancano certo a noi cacciatori. Quanto tempo siamo disposti ad aspettare in altana, prima di avvistare il selvatico da prelevare, che si affaccia dal verde? Non siamo forse i maestri dell’attesa? Quanto perseveriamo con i nostri cani, per assaporare l’emozione della regina del bosco che si libra in aria? Quante tecniche ingegnose inventiamo per il successo della nostra azione venatoria? Ogni volta spinti dall’entusiasmo per la passione che ci unisce. Siamo sicuri che noi cacciatori sapremo trasformare questi giorni, che sembrano non passare, in un’opportunità. Sfruttiamo il tempo a disposizione per dedicarci a tutte le attività che, nella normale quotidianità, abbiamo rimandato: la pulizia delle nostre armi, il controllo delle nostre attrezzature, un ripasso delle regole venatorie, un tuffo nei ricordi di caccia, riordinando tutte quelle fotografie che immortalano i nostri momenti più memorabili e, perché no, condividendole sui social. È tempo di dedicarci alle persone che amiamo, di perderci nei racconti di caccia, magari a tavola davanti a una buona cena a base di selvaggina, e far conoscere ai nostri figli e nipoti l’importanza e la tradizione dell’attività venatoria, nel rispetto degli obblighi di distanziamento sociale. Insegniamo loro il valore dell’amicizia e il rispetto per la natura, che oggi, ancora una volta, siamo chiamati a custodire e preservare con responsabilità, per poter ripartire insieme al più presto. Così, quando saremo finalmente liberi di immergerci nuovamente nel nostro ambiente, con il sole sul viso e la brezza a scompigliarci i capelli, sarà come l’emozione di andare a caccia per la prima volta. Noi cacciatori ci siamo, Benelli c’è!